Tájékoztató a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

weboldalaihoz kapcsolódó adatkezelésről

 

 

I.       A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett weboldalak:

 

www.bsk.sport.hu

A sportlétesítményeket üzemeltető, közfeladatokat ellátó Társaság hivatalos átfogó weboldala, amely alapvetően a Társaság tevékenységét és működését foglalja össze tájékoztató jelleggel és a sportlétesítmények weboldalára mutató linkekkel. A www.bsk.sport.hu weboldal elsődleges célja, hogy a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet által előrt adatközlést a Társaság ezen a weboldalon teljesítse.  A Társaság mint közzétételre kötelezett szerv köteles közzétételi szabályzatban meghatározni a közérdekű adatokra, valamint a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó adatközlése szabályait.

 

www.mujegpalya.hu

A Budapest Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és a Társaság üzemeltetésében  lévő, természetben a 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. szám alatt fekvő Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó hivatalos weboldala. Tájékoztatja a honlapra látogatókat a nyitva tartásról, annak változásairól, jegyárakról, aktualitásokról. Ezen az oldalon érhető el a téli korcsolyaszezonban az online jegyvásárlást biztosító webáruház.

 

www.margitsziget.com

A Budapest Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és a Társaság üzemeltetésében  lévő, természetben a 1007 Budapest, Margitszigeten fekvő Margitszigeti Atlétikai Centrum és Futókör hivatalos honlapja. Tájékoztatja a vendégeket a nyitvatartásról, annak változásairól, jegyárakról, aktualitásokról. Ez a weboldal nem tartalmaz webáruházi funkciókat.

 

Automatikus döntéshozatali eljárást vagy profilozást egyik weboldal sem tartalmaz.

A Társaság nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek az általa üzemeltetett honlapokkal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 

  1. A Társaság, mint adatkezelő adatai:

 

-       cégnév: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.

-       székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5., Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

-       telephely: 1007, Budapest, Margitsziget, Margitszigeti Atlétikai Centrum és Futókör

-       telephely: 1126, Budapest, Zugligeti út 66., Zugligeti úti Lőtér

-       cégjegyzékszám: 01-09-270163

-       adószám: 25352050-2-42

-       bankszámlaszám: 11784009-20606309

-       alapító: Budapest Főváros Önkormányzat (1054 Budapest, Városház u. 9-11.)

A Társaság az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú Európai Parlament és Tanács Rendelet (a továbbiakban GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

 

  1. A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A Társaság által üzemeltetett weboldalak látogatása során a szerveren biztonsági okokból a Társaság rögzítheti a weboldal látogatójának (továbbiakban: Érintett) hálózati identitását: IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat a Társaság elektronikus formátumban tárolja a szerveren, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. A Társaság az adatokat csak jogerős bírósági vagy hatósági megkeresés esetén adja ki a bíróság, illetve a hatóság részére.

Az adatkezelés célja: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében a Társaság átmenetileg tárolja. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzíti a Társaság.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által önként megadott adatokat a Társaság addig őrzi, amíg az Érintett nem kéri törlését, de maximum 30 napig.  A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak a Társaság rendelkezésére, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi a Társaság.

  1. Általános tájékoztatás a sütikről

A Társaság által üzemeltetett weboldalak látogatója a látogatása során ellenőrző fájlt, ún. cookie-t (továbbiakban: süti) kaphat a weboldalakon keresztül a  weboldalak látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A sütik elfogadása nem kötelező, a látogató a böngészőprogramjában letilthatja, ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az egyes adatkezelők (pl.: Google Analytics) tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A süti egy olyan adat, amelyet a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A süti lényege, hogy az weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

 

  1. A sütik fajtái

 

  1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal nem működne funkcionálisan. A látogató azonosításában segítenek, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
  2. Használatot elősegítő sütik: amelyek megjegyzik a látogató választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
  3. Teljesítmény biztosító sütik: információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). A látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

 

 

VI.   A Társág által üzemeltetett kamerarendszer adatkezelése:

 

A sportlétesítmény a nagylétszámú forgalom és az alkalmazott technológia által megkövetelt biztonság érdekében önálló kamera rendszerrel rendelkezik. A kamerarendszer működését kamera üzemeltetési szabályzat határozza meg. A szabályzat tartalmazza a kamera rendszer térképét és a hangrögzítés nélküli folyamatos felvétel törlési és felvételi szabályait. A sportlétesítmény beltéri és kültéri kamerákkal rendelkezik. A kamerák elhelyezését illetően az elsődleges cél a személy-, másodlagos cél a vagyonvédelem. A folyamatos rögzítésre a bejáratok külső felületén és az ingatlanon belül minden kamerával megfigyelt helyiségben elhelyezett piktogramok hívják fel a vendégek figyelmét a kamera rendszer működésére. A felvételek 3 nap után automatikusan törlődnek.

 

A adatkezelési jogok biztosítása fotózás során

Jogszabályi háttér:

A természetes személyről készült fénykép a GDPR fogalom használata értelmében személyes adatnak minősül, így a fénykép elkészítése és az azzal végzett műveletek adatkezelésnek minősülnek [ld.GDPR4.cikk1.és2.pontja].

Az érintett tájékoztatásával kapcsolatban a GDPR 12. cikke általános elvárásokat határoz meg, amelynek értelmében az adatkezelőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve az elektronikus utat is – kell megadni, az érintett kérésére adott esetben szóbeli tájékoztatás is adható. Az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható és könnyen érthető formában kapjon tájékoztatást.

Az általános szabályoktól némileg eltérő megítélés alá esik, ha a személyes adatok kezelése (a fotók elkészítése) újságírási, tudományos vagy művészi célból történik. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdés értelmében  nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

A Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum területe nem közterület. .

 

Magáncélú fotózás: A látogató, aki a sportkomplexumba területére lép  fotókat készíthet az érintett személy hozzájárulásával. Fotózni csak a látogatók számára megnyitott területeken lehetséges. A jogszerű adatkezelésért a felvételt készítő természetes személy a felelős. Tevékenységéért az üzemeltető szervezet felelősséget nem vállal.

 

Újságírási, tudományos vagy művészi célból történő fotózás és publikálás az üzemeltető, illetve a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, valamint – a Ptk. 2:48. § (2) bek. kivételével - szükséges az érintett személyek hozzájárulása is. 

 

Kereskedelmi jellegű fotózás (pl. filmforgatás, katalógusfotózás, reklámfotózás magazinfotózás, jegyesfotózás és minden kitelepüléssel járó fotózás): az üzemeltető, illetve a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyéhez és díjfizetéshez kötött.

 

Drónfotózás: a Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum is drónmentes övezet.  Drónnal csak kivételesen, az üzemeltetővel előzetesen kötött szerződés keretében lehet felvételt készíteni. Az üzemeltető nem járul hozzá az engedélye nélkül készített felvételek nyilvánosságra hozatalához.

 

A Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum területére lépő személyekre – a területre lépéssel - kiterjed a sportlétesítmények mindenkor hatályos házirendje.   Az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a létesítményeiben, illetve rendezvényein a saját közösségi oldalaira és weboldalaira felvételeket készítsen, melyre a sportlétesítmények házirendje felhívja a figyelmet.  Abban az esetben, ha az érintett az üzemeltető által az üzemeltető közösségi oldalain, illetve weboldalán nyilvánosságra hozott, tömegfelvételnek nem minősülő fotón nem szeretne szerepelni, az üzemeltetőnél írásban kérelmezheti a felvétel kikockázását, kitakarását, illetve törlését.

 

A Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó adatkezelési folyamatai

A Városligeti Műjégpálya működése nyári és téli szezonra különül el.

A téli szezonban a látogatókat a Városligeti Műjégpálya általában novembertől következő év márciusáig szolgálja a Városligeti tóhoz tartozó mesterséges betonmederben kialakított műjégpályákon.  A sportlétesítmény területe zárt, csak érvényes belépőjeggyel, bérlettel, illetve egyéb szerződéses jogcímen látogatható a nyitvatartási időben.

A nyári szezonban a korcsolyapályák víz alá kerülnek. A csónakázótó üzemeltetésével összefüggő adatkezelést – a biztonsági kamerák működtetése kivételével - a B.A.T. Kft. végzi.  A nyári szezonban a történelmi Korcsolyacsarnok és kapcsolódó helyiségei csak kivételesen, rendezvények idején, azok résztvevői számára látogathatók. A nyári nyitvatartási időben a csónakázótó a Hősök tere felöli bejáraton látogatható, a főépületen keresztül nem.

Jegy értékesítés(helyszíni): 

a Városligeti Műjégpálya téli szezonja alatt a helyszínen vásárolt jegyek tekintetében nem kerül sor személyes adat rögzítésre. A belépő személy a megfizetett jegy áráról blokknak megfelelő jegyet kap. A megvásárolt jegy biztosítja a zökkenőmentes belépést.

 

Sporteszköz kölcsönzés (korcsolya kölcsönzés a helyszínen)

A sporteszközök kölcsönzését alvállalkozó végzi. A sporteszközök és a kölcsönzésükhöz használt infrastruktúra az üzemeltető tulajdona. A kölcsönzési folyamatban személyes adatkezelés nincs. A korcsolyát, illetve az oktatást segítő fókát kölcsönző személy kauciót fizet az eszköz kölcsönzési díján felül.   Az informatikai rendszerbe csak a korcsolya mérete kerül bejegyzésre.

 

On-line jegy értékesítés (webáruházon keresztül) a téli szezon idején:

 

Jegyvásárlás menüpont alatt ki kell választani milyen időszakra szeretne jegyet vásárolni, azaz hétközben vagy hétvégén, vagy kiemelt időszakban szeretné a szolgáltatásokat igénybe venni. Ki kell választani a jegy típusát a korosztályok számára kialakított kedvezmények igénybevételéhez, (felnőtt-, nyugdíjas-, diák belépőjegy) A megfelelő darabszám megadása után, a kosárba kerülnek a tételek. A kosár ikonra kattintva ellenőrizheti annak tartalmát, illetve módosíthatja is, ha szükséges. Az On-line vásárlás során minden esetben elektronikus úton számla kibocsátás történik. Ehhez az személyes adatok megadása elkerülhetetlen.

Az adatkezelés során használt személyes adatok köre:

-        Név:

-        E-mail cím:

-        Telefonszám:

-        Számlázási név:

-        Ország:

-        Irányítószám:

-        Település:

-        Cím:

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó számla kiállításához és a számla valamint az elektronikus belépőjegy érintetthez való eljuttatásához szükséges elektronikus cím beszerzése.

Adatkezelés jogalapja: jogi szabályozásra visszavezethető jogalap.

Adatkezelés ideje: számviteli jogi szabályozásnak megfelelően 1+8 év

A megrendelő adatai és számlázási adatok teljes körű kitöltése után tovább léphet az OTP fizető felületére. OTP felületén a bankkártya adatok megadása és fizetés jóváhagyása történik. Amennyiben sikeres volt a vásárlás, a rendszer automatikusan válasz e-mailt küld. Ebben megkapja a belépéshez szükséges jegyet, melyen szerepel egy egyedi QR kód és egy elektronikus számla is.

Az így kapott jegyet az érintett kinyomtatva magával hozhatja, vagy mobil eszközén keresztül is bemutathatja. A QR kódot belépéskor a kapuknál lévő leolvasó ellenőrzi és hagyja jóvá a belépést. Érvényes kód esetén a kapu kinyílik, jegyét pedig érvényteleníti a rendszer.

 

 

On-line sporteszköz bérbeadás (webáruházon keresztül) a téli szezonban:

Jegyvásárlás menüpont alatt korcsolya kölcsönző jegy is választható Az előre megváltott belépőjeggyel, illetve korcsolya kölcsönzői jeggyel már nem kell sorban állnia az Érintettnek, közvetlenül a középső kapuknál tudja felhasználni azokat.  A kölcsönzőt így a csatolón keresztül közelítheti meg, ahol szintén nem kell sorban állnia. A személyes adatok kezelése teljes mértékben megegyezik a jegyvásárlásnál meghatározott adatok körével, és azokkal elválaszthatatlan egységet képez.

 

 

Margitszigeti Atlétikai Centrum kezelési és adatfeldolgozási folyamatai

MAC adatkezelési folyamat:

A Margitszigeti Atlétikai Centrum esetében természetes személyek (érintettek) esetében nem kezel adatokat, a szervezet nem üzemeltet webáruházat. A természetes személyek belépő vagy bérletvásárlása esetén a blokkot vagy azt helyettesítő információval ellátott bérletet, jegyet állít ki. Számla igénylése esetén a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat tartalmazó ÁFA törvény 169. § szerinti adatokat kéri el az üzemeltető.

 

MAC adatfeldolgozási folyamat:

Az üzemeltető két, sportkártya szolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban

Mind a két szervezet önálló felhőalapú infrastruktúrát telepített a sportlétesítménybe,  ahol a klubtagok lehúzhatják be és kilépéskor kártyájukat A sportcentrum jelenléti ívet vezet a belépőkről (papír alapon).  A jjelenléti ív az üzemeltető által a szolgáltatók felé havonta kiállított számla mellékletét képező nyilvántartás.

A jelenléti íven feldolgozott személyes adat csak és kizárólag a belépő személy

-        nevét

-        igazolvány számát

-        belépés idejét

-        kilépés idejét

A vezetett nyilvántartás adatfeldolgozói tevékenység keretében valósul meg a szerződés esetleges megszűnését követően a természetes személyek (Érintettek) adatainak átadás teljes körben megtörténik.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett Társaság ódus esetén a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve 2018. május 25. napjától az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő jogokkal és az ott meghatározott módon élhetnek az Érintettek.

-         Hozzáférés joga

-         Helyesbítés joga

-         Törlés joga

-         Adatkezelés korlátozásának joga

-         Adathordozhatóság joga

-         Tiltakozás joga 

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

-         Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését

-         Hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását

-         Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról

-         A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha

-          annak kezelése jogellenes

-          azt kéri

-          az adatkezelés célja megszűnt

-          az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy

-          az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

-          azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

-         a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

-         a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

-         az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Adatvédelmi hatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság:

Az eljárásban az érintett választása szerint illetékes lehet az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék. A törvényszék soron kívül jár el.