margitsziget.com margitsziget.com

Házirend

Házirend


BUDAPESTi Sportszolgáltató közponT Közhasznú Nonprofit Kft.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.

MARGITSZIGETI ATLÉTIKAI CENTRUM

____________________________________________________________________

HÁZIREND

 1. A Margitszigeti Atlétikai Centrumba történő belépéskor minden látogató elfogadja az alábbiakban meghatározott szabályokat, a házirendet.
 2. A Sportlétesítmény az alábbi nyitvatartási rend szerint látogatható.

Nyári nyitvatartás; április 1-től – október 31-ig:      minden nap 6:00 – 22: 00 óra között

Téli nyitvatartás, november 1-től – március 31-ig:  minden nap 7:00 – 21: 00 óra között.

 1. A Margitszigeti Atlétikai Centrumba 2015. november 1-től érvényes jegy és bérlet árak:
 • Egész éves bérlet: 40.000 Ft
 • Fél éves bérlet: 20.000 Ft
 • 10 alkalomra szóló bérlet: 8.000 Ft
 • Havi bérlet (30 napos): 6.000 Ft
 • Tanuló, családi, nyugdíjas bérlet: 4.800 Ft
 • 13 alkalomra szóló gyermek bérlet: 3.000 Ft
 • Napi belépőjegy: 1.000 Ft
 • Kedvezményes napi belépőjegy: 800 Ft
 • Mosdó használati díj: 200 Ft.

A névre szóló bérletek használatához a személyazonosságot igazoló okmány felmutatása szükséges!

 1. A Margitszigeti Atlétikai Centrum fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett – jelen házirendben is meghatározott – nyitvatartási rendet egyoldalúan megváltoztassa, illetve a sportpályák használatát korlátozza (pl.: kedvezőtlen időjárás, előre meghirdetett rendezvény, egyéb események okán). Ezeket a változtatásokat minden esetben a létesítmény bejáratnál jól látható helyen ki kell függeszteni, a létesítmény honlapján, időben közzé kell tenni.

A Margitszigeti Atlétikai Centrum csak érvényes belépőjeggyel, vagy bérlettel látogatható. Az érvényes belépővel, vagy bérlettel rendelkező vendégek jogosultak a létesítmény szolgáltatásainak igénybevételére; a kondicionáló terem, az öltözők, és az értékmegőrzők használatára. A belső futópálya (rekortán) és a pingpongasztalok ingyenes használata akkor lehetséges, ha az, az edzéseket, egyéb programokat nem zavarja. A vendégek a megvásárolt jegyeket a belépés követően is kötelesek megőrizni, azok ellenőrzésére a létesítményben való tartózkodás idején bármikor sor kerülhet.

 1. A létesítmény, vendégei számára egyes sporteszközöket ingyenesen biztosít, azokat a recepción lehet igényelni. A sporteszközök listája megtalálható a honlapon.
 2. Az egyéb szolgáltatások, úgymint; nagyméretű füves labdarúgópálya, kisméretű rekortán labdarúgópálya, sreetball pálya, edzőterem a külön árjegyzékben foglaltaknak megfelelően vehetők igénybe. A vonatkozó díjak mértékét és az érvényesség időtartamát a mindenkori árjegyzék tartalmazza.
 3. A kondicionáló termet, csak 18 éven felüliek használhatják, a terem rendjét és a tisztaságát szabályozó feliratok a teremben ki vannak függesztve.
 4. A Centrum szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe!
 5. A rend és tisztaság megőrzése, megóvása, továbbá az eszközök és berendezések rendeltetés szerinti használata minden vendég érdeke, kötelessége.
 6. A szándékos rongálás és károkozás, valamint a rendbontó magatartás, továbbá a szolgáltatás illetéktelen igénybe vétele, használata a jegy vagy bérlet azonnali megvonását és a létesítményből történő azonnali kizárást jelenti.
 7. A vendégek észrevételeikkel, kifogásaikkal a recepciónál élhetnek vagy a kihelyezett vásárlók könyvébe jegyezhetik be.
 8. Az intézmény területén hagyott értéktárgyakért a létesítmény nem vállal felelősséget! Azok megóvására a folyosón található értékmegőrzők szolgálnak.
 9. A Margitszigeti Atlétikai Centrum teljes területén – tilos a dohányzás! Kivételt képeznek a vendéglátó ipari egység bérlője által kijelölt helyek.
 10. Minden jegy és bérlet balesetbiztosítást tartalmaz, amely kizárólag a Margitszigeti Atlétikai Centrum területén balestet szenvedő, annak tényét a recepción azonnal bejelentő vendégeinkre érvényes.  Az ehhez szükséges biztosítási lap a recepción kérhető. A biztosítási feltételek a www.margitsziget.com honlapon megtalálhatóak.

Elérhetőségeink

Margitszigeti Atlétikai Centrum · 1007 Budapest, Margitsziget

Tel.:(+36 1) 329-2788 · (+36 1) 329-3540

www.bsk.sport.hu · www.margitsziget.com

 

Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Margitszigeti Atlétikai Centrum

vezetőség